Η φιλοσοφία μας

Η εταιρεία SoftBench – Software & IT Solutions σας παρέχει λύσεις στους τομείς των Επισκευών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της Δικτύωσης και Παραμετροποίησης Συστημάτων, της Διασφάλισης των δεδομένων σας και της Κατασκευής Λογισμικού κατά απαίτηση (custom), με στόχο την άμεση και κυρίως την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας σε θέματα Πληροφορικής. Η τεχνογνωσία, ο επαγγελματισμός και η συνέπεια είναι αρετές που μας διακρίνουν και που μας ακολουθούν σε καθημερινή βάση στη δουλειά μας.

Το όραμα μας είναι να μεταδώσουμε τη γνώση μας στους πελάτες μας με σκοπό τη δημιουργία νέων πρωτοποριακών συστημάτων για τις καθημερινές τους ανάγκες, καθώς και την παροχή προηγμένων υπηρεσιών για την επαγγελματική τους βελτίωση και την εξέλιξη της εργασίας τους. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και προσφέρουμε λύσεις και υπηρεσίες στις ανάγκες ή στα προβλήματα που θα προκύψουν ανά πάσα στιγμή. Αυτό που επιδιώκουμε στην SoftBench είναι να κάνουμε τους στόχους σας, στόχους μας και να σας προσφέρουμε τη καλύτερη δυνατή λύση σε θέματα Hardware και Software.

I. ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στις Επισκευές Η/Υ (Desktops, Laptops & Servers), στις Δικτυώσεις & Παραμετροποιήσεις Συστημάτων, στη Διασφάλιση δεδομένων, αλλά και στον τομέα της Κατασκευής Λογισμικού.

ΙI. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εργαζόμαστε με στόχο την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη στις ανάγκες του για απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών Πληροφορικής, βρίσκοντας την ιδανικότερη λύση για αυτόν καθώς και με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

III. ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Η άμεση και ορθή εξυπηρέτησή σας είναι για εμάς προτεραιότητα. Επιδιώκουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να σας εξυπηρετήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά.

…οι αρετές που μας διακρίνουν

Κάνουμε τις ιδέες σας, πράξη