ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Εγκαταστάσεις νέων τοπικών δικτύων WiFi & LAN εταιρειών και
ιδιωτών, συντήρηση και παραμετροποίηση

Μελέτη και Σχεδιασμός δικτύων

Λαμβάνοντας υπ όψιν τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη αναλαμβάνουμε να σχεδιάσουμε το κατάλληλο δίκτυο για εσάς, έχοντας ως γνώμονα τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Κατόπιν μελέτης παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες δικτύωσης και λύσεων νέων τεχνολογιών, με στόχο το χαμηλότερο δυνατό κόστος και την βελτίωση της αποδοτικότητάς σας

Εγκατάσταση

Εγκαθιστούμε το δίκτυο των απαιτήσεών σας στον χώρο σας και το παραμετροποιούμε με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή και η ασφαλής λειτουργία του

Αναβάθμιση και Συντήρηση

Αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση και την συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου σας με προσθήκη νέων υλικών και συσκευών ή με τις κατάλληλες αλλαγές με σκοπό την διευκόλυνση της εργασιας σας

Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την κάθε ανάγκη σας, πράξη.