ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Σχεδίαση και υλοποίηση custom προγραμμάτων και εφαρμογών
που ανταποκρίνονται 100% στις ανάγκες σας

Ανάλυση απαιτήσεων

Συζητήστε μαζί μας για την ιδέα λογισμικού που έχετε και εμείς θα αναλάβουμε την ανάλυση των απαιτήσεων για τη σχεδίαση και την υλοποίησή της

Ανάπτυξη

Έχοντας γνώση πλήθους γλωσσών προγραμματισμού και εργαλείων, αναπτύσσουμε το λογισμικό σας σε οποιαδήποτε πλατφόρμα ή περιβάλλον επιθυμείτε

Εγκατάσταση και εκπαίδευση

Εγκαθιστούμε και παραμετροποιούμε το λογισμικό που κατασκευάσαμε στο περιβάλλον σας και σας εκπαιδεύουμε κατάλληλα ώστε να μπορείτε να το διαχειρίζεστε

Συντήρηση

Συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας και μετά την παράδοση του λογισμικού σας, με σκοπό την προσθήκη – διαμόρφωση – αλλαγή των λειτουργιών του σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας

Εξοικονομήστε χρόνο και κόπο χρησιμοποιώντας το δικό σας λογισμικό.